มหาสารคาม หางานมหาสารคาม สมัครงานมหาสารคาม รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ มหาสารคาม หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
มหาสารคาม หางานมหาสารคาม สมัครงานมหาสารคาม รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ มหาสารคาม หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด มหาสารคาม Ø
หางานมหาสารคาม สมัครงานมหาสารคาม รับสมัครพนักงานมหาสารคาม

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 182764 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 118365

ตำแหน่งงานว่างเลขาผู้บริหาร

ตำแหน่งงานว่างเลขาผู้บริหาร

งานประจำ : เงินเดือน 11,000-14,000

งานประจำ : 11,000-14,000 มหาสารคาม บรบือ บรบือ
1. ดูแลตารางการนัดหมายของผู้บริหาร ทั้งภายใน และภายนอก
2. ติดตามงาน แจ้งงานรายละเอียด- ความคืบหน้า ทำรายงาน ต่อผู้บริหาร
3. ติดต่อ-ประสานงาน ทั้งภายในและภายนอก
4. จัดทำนัดหมายการประชุม ทำรายงานการประชุม ติดตามผลหลังการประชุม
5. งานอื่นๆ ตามทีได้รับมอบหมาย
หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 07/12/2562

เลขที่ประกาศ : 118348

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกขาย (ต้องมีประสบการณ์ตรง)

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกขาย (ต้องมีประสบการณ์ตรง)

งานประจำ : เงินเดือน 16,000++

งานประจำ : 16,000++ มหาสารคาม บรบือ บรบือ
ทำงาน ร่วมกับ ผู้จัดการร้าน (GM) โดยรับมอบและติดตามนโยบายในฝ่าย
ควบคุมกำกับ ดูแล งาน ในแผนก ให้เป็นไปตาม นโยบาย
บริหารงานขาย ออกตลาด สำรวจคู่แข่ง รวมทั้งวางแผน เพื่อการสร้างยอดขาย
ดูแลเรื่องการบริการ เพื่อ ความพึ่งพอใจ สูงสุดของลูกค้า
บริหาร ทีมงาน ในสังกัด ให้สามารถ ทำงานได้อย่างราบลื่น
รักษา มาตรฐานร้าน ให้เป็นไปตามข้อกำหนด
ตรวจสอบป้ายราคาสินค้า รวมทั้ง การจัดเรียงสินค้า ให้ถูกต้องและสวยงาม ครบถ้วน
ควบคุม ความสูญเสีย ภายในแผนก

หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 06/12/2562

เลขที่ประกาศ : 118341

ตำแหน่งงานว่างLP ป้องกันความเสียหาย

ตำแหน่งงานว่างLP ป้องกันความเสียหาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ มหาสารคาม บรบือ บรบือ
ตรวจเช็คสินค้าเข้า-ออก จากร้านเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าเสร็จ และตรวจสอบบิลกับสินค้า
ดูแลความเรียบร้อยของบริเวณในร้านและนอกร้านโดยรอบ
ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่ออกจากร้าน
ตรวจสอบอุปกรณ์การใช้งานการเปิด-ปิดในร้านเมื่อเลิกงาน
ดูความปลอดภัย ภายในร้าน เพื่อเป็นการป้องกัน ความเสียหาย
ระงับเหตุ และรายงาน ผู้บริหารทราบ

หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 06/12/2562

เลขที่ประกาศ : 118342

ตำแหน่งงานว่างนับสต็อก

ตำแหน่งงานว่างนับสต็อก

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ มหาสารคาม บรบือ บรบือ
1.ตรวจสอบสต็อกสินค้า ตามรอบการนับสินค้า Cycle Count
2.ตรวจสอบความผิดพลาด ของระบบสต็อก
3.จัดทำรายงาน สรุปส่ง ผลให้หัวหน้างาน
4.วางแผนการนับสินค้าให้ครบรอบหางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 06/12/2562

เลขที่ประกาศ : 118344

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี (เจ้าหนี้ AP)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี (เจ้าหนี้ AP)

งานประจำ : เงินเดือน ตามข้อตกลง

งานประจำ : ตามข้อตกลง มหาสารคาม บรบือ บรบือ
1.จัดเตรียม และบันทึกเอกสาร ทางบัญชี
2.ติดตามเอกสาร ทางบัญชี และจัดเก็บเข้าระบบ
3.วางบิลเจ้าหนี้ ตามระยะเวลาเครดิต
4.จัดเตรียมเอกสาร ระบบเจ้าหนี้เพื่อเตรียมจ่าย ตามระยะเวลาเครดิต
5.บันทึกเอกสาร ต่างๆ เพื่อสรุปงาน ประจำเดือน
6.จัดทำรายงาน สรุปงาน ฝ่ายบัญชี ตาม ที่ได้รับมอบหมาย
7.บันทึกเอกสาร เพื่อยื่นแบบแสดงภาษี ตามรอบ
8.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบ

หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 06/12/2562

เลขที่ประกาศ : 118343

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแคชเชียร์ ประจำ POS

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแคชเชียร์ ประจำ POS

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ มหาสารคาม บรบือ บรบือ
เปิดบิลขายสินค้า ด้วยระบบ pos
รับเงิน-ทอนเงินของลูกค้า
ดูแลเงินทอน
ตรวจสอบสินค้า ให้ถูกต้องกับ บิลขาย
แนะนำสินค้าเบื้องต้นได้
ยิ้มแย้ม พูดดี

หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 06/12/2562
เลขที่ประกาศ : 116999

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรควบคุมงาน (ประจำที่เขื่อนอุบลรัตน์)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรควบคุมงาน (ประจำที่เขื่อนอุบลรัตน์)

งานประจำ : เงินเดือน 15000-20000

งานประจำ : 15000-20000 มหาสารคาม
- วางแผน และควบคุมดูแล การก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน
- ควบคุมงานก่อสร้าง ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
- ตรวจสอบปริมาณงานของผู้รับเหมา

หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 02/12/2562

เลขที่ประกาศ : 116997

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า - ประจำที่วารี วัลเล่ย์ รีสอร์ท (เชื่อนอุบลรัตน์)

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า - ประจำที่วารี วัลเล่ย์ รีสอร์ท (เชื่อนอุบลรัตน์)

งานประจำ : เงินเดือน 9,000 บ.

งานประจำ : 9,000 บ. มหาสารคาม
ดูแลและแก้ไขระบบไฟฟ้าของรีสอร์ท

หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 02/12/2562

เลขที่ประกาศ : 116998

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยกุ๊ก (ประจำที่เขื่อนอุบลรัตน์)

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยกุ๊ก (ประจำที่เขื่อนอุบลรัตน์)

งานประจำ : เงินเดือน 6500 ขึ้นไป

งานประจำ : 6500 ขึ้นไป มหาสารคาม
- ช่วยงานในครัว
หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 02/12/2562

เลขที่ประกาศ : 111511

ตำแหน่งงานว่างGR (ตรวจรับสินค้า)

ตำแหน่งงานว่างGR (ตรวจรับสินค้า)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง มหาสารคาม บรบือ บรบือ
1.ตรวจรับสินค้า ตามเอกสาร po
2.จัดทำ slot tag barcode ติดที่ตัวสินค้า
3.โอนสินค้าเข้าคลัง ต่างๆ
4.แพ็คสินค้า ต่างๆ เพื่อให้พร้อมขายหางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 24/11/2562

เลขที่ประกาศ : 102534

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน ฝ่ายบุคคล HR

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน ฝ่ายบุคคล HR

งานประจำ : เงินเดือน 10,000++

งานประจำ : 10,000++ มหาสารคาม บรบือ บรบือ
งานสรรหาและคัดสรรบุคคลกร
งานเอกสาร /ระบบข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
เช็คเวลาทำงาน , สถิติการขาด ลา มาสาย ของพนักงาน
จัดทำเงินเดือน , ประกันสังคม , ภงด.1
ดูแลการทำงาน ของฝ่ายที่สังกัด
งานด้านเอกสารต่อไปนี้
งานประเมินผลงาน / ให้รางวัล
งานแรงงานสัมพันธ์ / ความปลอดภัยในองค์กรและสิ่งแวดล้อมรอบๆองค์กร
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 29/09/2562

หางานมหาสารคาม สมัครงานมหาสารคาม รับสมัครพนักงานมหาสารคาม
มหาสารคาม ฝึกงานมหาสารคาม งานชั่วคราวมหาสารคาม งานนอกเวลามหาสารคาม งานประจำมหาสารคาม งานราชการมหาสารคาม งานต่างประเทศมหาสารคาม งานอื่นๆมหาสารคาม
หางานมหาสารคาม สมัครงานมหาสารคาม รับสมัครพนักงานมหาสารคาม
มหาสารคาม ฝึกงานมหาสารคาม งานชั่วคราวมหาสารคาม งานนอกเวลามหาสารคาม งานประจำมหาสารคาม งานราชการมหาสารคาม งานต่างประเทศมหาสารคาม งานอื่นๆมหาสารคาม