มหาสารคาม หางานมหาสารคาม สมัครงานมหาสารคาม รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ มหาสารคาม หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
มหาสารคาม หางานมหาสารคาม สมัครงานมหาสารคาม รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ มหาสารคาม หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด มหาสารคาม Ø
หางานมหาสารคาม สมัครงานมหาสารคาม รับสมัครพนักงานมหาสารคาม

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 182764 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 145771

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน 25,000-30,000

งานประจำ : 25,000-30,000 มหาสารคาม กันทรวิชัย ท่าขอนยาง
ควบคุมและดูแลระบบไฟฟ้าไซต์งานก่อสร้าง
หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 04/10/2563

เลขที่ประกาศ : 145061

ตำแหน่งงานว่างที่ปรึกษาฝ่ายบริการ (SA)

ตำแหน่งงานว่างที่ปรึกษาฝ่ายบริการ (SA)

งานประจำ : เงินเดือน 25,000-30,000

งานประจำ : 25,000-30,000 มหาสารคาม กันทรวิชัย ท่าขอนยาง
วิศวกรไฟฟ้าประจำไซต์โครงการก่อสร้าง
หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 24/09/2563

เลขที่ประกาศ : 142914

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการร้านกาแฟ

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการร้านกาแฟ

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 15,000 ขึ้นไป มหาสารคาม กันทรวิชัย ท่าขอนยาง
ดูแลร้านกาแฟ ตอนรับลูกค้า ดูแลพนักงาน ชงกาแฟ
บริการลูกค้า การเงิน
หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 24/08/2563

เลขที่ประกาศ : 141095

ตำแหน่งงานว่างเชฟขนมหวาน

ตำแหน่งงานว่างเชฟขนมหวาน

งานประจำ : เงินเดือน 20000 ขึ้นไป

งานประจำ : 20000 ขึ้นไป มหาสารคาม
1. สามารถจัดเตรียมอาหารได้อย่างคล่องแคล่ว
2. สามารถทำขนมหวานได้หลายประเภท เช่น เบเกอรี่ เค้ก ขนมหวานนานาชาติ
3. สามารถจัดเตรียมวัตถุดิบต่างๆได้เป็นอย่างดี
4. สามารถจัดเก็บ และตรวจเช็ควัตถุดิบได้เป็นอย่างดี
5. วางแผนการทำงานในแต่ละวัน
6. สามารถแก้ไขปัญาหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 30/07/2563

เลขที่ประกาศ : 139762

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง มหาสารคาม กันทรวิชัย ท่าขอนยาง
จัดซื้อสินค้า (โครงการก่อสร้างอาคาร งานระบบทุกระบบ)
หาสินค้าตามที่โครงการต้องการ
เปรียบเทียบคุณสมบัติ ราคา การขนส่ง ระยะเวลา
จัดซื้อเข้าโครงการ
ติดตามสินค้าเข้าโครงการตามกำหนด
หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 09/07/2563

เลขที่ประกาศ : 139721

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ (6ล้อ)/ส่งสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ (6ล้อ)/ส่งสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 400/วัน พร้อม ค่าเที

งานประจำ : 400/วัน พร้อม ค่าเที มหาสารคาม บรบือ บรบือ
ขับรถส่งสินค้า
ลักษณะงาน
-ขับรถส่งสินค้าในพื้นที่และนอกพื้นที่ได้
-รู้จักเส้นทาง
-มีความสามารถขับรถ 6 ล้อ หรือ รถยนต์ได้พร้อมมีใบขับขี่

หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 08/07/2563
เลขที่ประกาศ : 138108

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่าย GR ตรวจรับสินค้า

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่าย GR ตรวจรับสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 18,000-25,000

งานประจำ : 18,000-25,000 มหาสารคาม บรบือ บรบือ
ควบคุม งานภายในฝ่าย ตรวจรับ สินค้า
ตรวจสอบ และรายงาน ความผิดพลาด จากการรับสินค้า
บริหารงานตามนโยบาย ที่ได้รับ มอบหมายจากผู้บริหาร
จัดสรร งาน ภายในฝ่าย เพื่อการทำงาน บรรลุเป้าหมาย
นำเสนอแผนงาน และ แก้ไข จุดบกพร่อง ของ การทำงานในฝ่าย
ควบคุม การ ผลิต บาร์โค้ท ที่ใช้ติดสินค้า
เร่งรัดการทำงาน ให้เกิด ประสิทธิ์ภาพสุงสุด
งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 13/06/2563

เลขที่ประกาศ : 138111

ตำแหน่งงานว่างธุรการฝ่าย ตรวจรับสินค้า GR

ตำแหน่งงานว่างธุรการฝ่าย ตรวจรับสินค้า GR

งานประจำ : เงินเดือน 10000++

งานประจำ : 10000++ มหาสารคาม บรบือ บรบือ
-ดูแลเอกสาร ภายในฝ่าย GR
-ตรวจสอบเอกสาร และ พิมพ์เอกสาร เพื่อการตรวจรับ
-คีย์ ข้อมูลการตรวจรับ จากเจ้าหน้าที่ ตรวจรับ
-จัดทำบาร์โค้ทสินค้า
-ออกเอกสารการโอน เพื่อส่งมอบ
-ประสาน งาน กับ ฝ่ายจัดซื้อ และ บัญชี
-ประสานงานต่างๆ ในฝ่าย
-งานอื่นๆ ตามที่หัวหน้า ได้มอบหมาย
หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 13/06/2563

เลขที่ประกาศ : 137653

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลง

งานประจำ : ตามที่ตกลง มหาสารคาม บรบือ บรบือ
1. ดูแลซ่อมบำรุงภายในห้าง และในพื้นที่จุดต่าง ๆ
2. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุด ภายในห้าง
3. ตรวจเช็คและแก้ไขแอร์ และเครื่องยนต์ที่เกี่ยวข้อง
4. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 07/06/2563

เลขที่ประกาศ : 137523

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ / DIVISION

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ / DIVISION

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลง

งานประจำ : ตามที่ตกลง มหาสารคาม บรบือ บรบือ
1. ตรวจสอบและเปรียบเทียบราคาเพื่อให้ได้ต้นทุนที่ดีที่สุด
2. ตรวจสอบและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลัง
3. วางแผนในการขายสินค้า และโปรโมชั่นต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ควบคุมและกำกับการดูแลในส่วนงามของจัดซื้อ
5.อื่น ๆ ตามได้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารระดับสูง
หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 05/06/2563

เลขที่ประกาศ : 137319

ตำแหน่งงานว่างพนักงานการเกษตร

ตำแหน่งงานว่างพนักงานการเกษตร

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลง

งานประจำ : ตามที่ตกลง มหาสารคาม บรบือ บรบือ
ติดตามและจดบันทึกรายงานการประชุม ทั้งภายในและภายนอก , ประสานงานและติดต่อทุกหน่วยงาน และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 02/06/2563

เลขที่ประกาศ : 132581

ตำแหน่งงานว่างพนักงานซ่อมบำรุง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 10,000 ขึ้นไป มหาสารคาม บรบือ บรบือ
ดูแล แก้ไข ระบบ แอร์ภายในร้านเบื้องต้นได้ และดูแลแก้ไขตรวจกล้องวงจรเบื้องต้น ได้ และ ดูแลแก้ไขคอมพิวเตอร์ ปรินต์เตอร์ เบื้องต้นได้ ดูแลแก้ไขเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานภายในบริษัทได้ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 05/03/2563
เลขที่ประกาศ : 123700

ตำแหน่งงานว่างช่างทั่วไป - ประจำที่ จ.ขอนแก่น

ตำแหน่งงานว่างช่างทั่วไป - ประจำที่ จ.ขอนแก่น

งานประจำ : เงินเดือน 9000 ขึ้นไป

งานประจำ : 9000 ขึ้นไป มหาสารคาม
ดูแลและแก้ไขระบบไฟฟ้าของโรงแรม
หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 09/01/2563

เลขที่ประกาศ : 123729

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการร้านทั่วไป

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการร้านทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน 25,000++++++

งานประจำ : 25,000++++++ มหาสารคาม บรบือ บรบือ
บริหารองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท วางแผน ควบคุม ชี้นำ ดูแล งานทั้งหมดของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 09/01/2563

เลขที่ประกาศ : 122529

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้านโรงแรม (ประจำที่เขื่อนอุบลรัตน์)

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้านโรงแรม (ประจำที่เขื่อนอุบลรัตน์)

งานประจำ : เงินเดือน 6000 ขึ้นไป

งานประจำ : 6000 ขึ้นไป มหาสารคาม
- ทำความสะอาดห้องพัก
- เช็คห้อง เมื่อลูกค้า เช็คเอาท์
หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 28/12/2562

เลขที่ประกาศ : 122364

ตำแหน่งงานว่างพนักงานต้อนรับ (ประจำที่เขื่อนอุบลรัตน์)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานต้อนรับ (ประจำที่เขื่อนอุบลรัตน์)

งานประจำ : เงินเดือน 7000 ขึ้นไป

งานประจำ : 7000 ขึ้นไป มหาสารคาม
- ต้อนรับแขก
- ลงทะเบียนเข้าห้องพักของแขก
- ควบคุมดูแลการจ่ายเงินของแขก
- กำหนดหมายเลขห้องพักให้แก่แขกที่เดินทางเข้ามาพัก
- การควบคุมดูแลกุญแจห้องพักของแขกและการมอบกุญแจให้แขก
- ให้ข้อมูลข่าวสารแก่แขกทั้งข้อมูลข่าวสารภายในและภายนอกโรงแรม
- กำกับดูแลการยกสัมภาระให้แขก ของแผนกยกสัมภาระ

หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 27/12/2562

เลขที่ประกาศ : 122368

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดเลี้ยง (ประจำที่เขื่อนอุบลรัตน์)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดเลี้ยง (ประจำที่เขื่อนอุบลรัตน์)

งานประจำ : เงินเดือน 7,000 บ.

งานประจำ : 7,000 บ. มหาสารคาม
- ดูแลด้านงานจัดเลี้ยงกรุ๊ปสัมมนา
- ดูแลเครื่องเสียงงานกรุ๊ปสัมมนา
หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 27/12/2562

เลขที่ประกาศ : 122367

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกผลิต

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกผลิต

งานประจำ : เงินเดือน 10000 ขึ้นไป+คอมมิชชั

งานประจำ : 10000 ขึ้นไป+คอมมิชชั มหาสารคาม
-ติดต่อตามหน่วยงานเพื่อประชาสัมพันธ์โรงแรมและรีสอร์ทของบริษัท
-วางแผนการตลาด และการขายห้องพักและห้องสัมมนา
-นำเสนอ package และปิดการขาย
-ดูแลการขาย จัดเลี้ยง ห้องสัมมนา ห้องพัก
หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 27/12/2562
เลขที่ประกาศ : 120751

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ 6 ล้อ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ 6 ล้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตลง

งานประจำ : ตามที่ตลง มหาสารคาม บรบือ บรบือ
ขับรถบรรทุก 6 ล้อเพื่อจัดส่งสินค้า
หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 17/12/2562

เลขที่ประกาศ : 118366

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่าย บัญชี และการเงิน

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่าย บัญชี และการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง มหาสารคาม บรบือ บรบือ
1 ควบคุมดูแล บริหารงาน ภายในฝ่ายบัญชี - การเงิน ในด้าน ap ar gl
2 บริหาร งาน ตามนโยบาย บริษัท
3 ตรวจสอบ แก้ไข การทำงาน ของพนักงาน ก่อนส่ง อนุมัติ
4 จัดทำรายงาน บัญชี ต่าง ๆ เพื่อรายงาน ผู้บริหาร
5 แก้ไขปัญหา ภายในฝ่าย
6 นำเสนอแผนงาน ภายในฝ่าย และ ผลงานต่างๆ
7 งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย
หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 07/12/2562

หางานมหาสารคาม สมัครงานมหาสารคาม รับสมัครพนักงานมหาสารคาม
มหาสารคาม ฝึกงานมหาสารคาม งานชั่วคราวมหาสารคาม งานนอกเวลามหาสารคาม งานประจำมหาสารคาม งานราชการมหาสารคาม งานต่างประเทศมหาสารคาม งานอื่นๆมหาสารคาม
หางานมหาสารคาม สมัครงานมหาสารคาม รับสมัครพนักงานมหาสารคาม
มหาสารคาม ฝึกงานมหาสารคาม งานชั่วคราวมหาสารคาม งานนอกเวลามหาสารคาม งานประจำมหาสารคาม งานราชการมหาสารคาม งานต่างประเทศมหาสารคาม งานอื่นๆมหาสารคาม