มหาสารคาม หางานมหาสารคาม สมัครงานมหาสารคาม รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ มหาสารคาม หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
มหาสารคาม หางานมหาสารคาม สมัครงานมหาสารคาม รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ มหาสารคาม หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด มหาสารคาม Ø
หางานมหาสารคาม สมัครงานมหาสารคาม รับสมัครพนักงานมหาสารคาม

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 182764 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 165146

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่กราฟิก

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่กราฟิก

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างเงิน

งานประจำ : ตามโครงสร้างเงิน มหาสารคาม บรบือ บรบือ
1. รับผิดชอบงานสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อส่งเสริมการขาย เพื่อสร้างการรับรู้โปรโมชั่นและภาพลักษณ์ความเป็นองค์กร เพิ่มความหน้าจดจำในทิศทางที่กำหนด ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ / ออฟไลน์
2. จั
หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 24/10/2564

เลขที่ประกาศ : 165196

ตำแหน่งงานว่างช่างเขียนแบบงานไฟฟ้า(Draftman)

ตำแหน่งงานว่างช่างเขียนแบบงานไฟฟ้า(Draftman)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง มหาสารคาม กันทรวิชัย ท่าขอนยาง
เขียนแบบงานไฟฟ้า แก้ไขแบบ เขียนแบบ 3 D และฟรีเซนเตขั่น

หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 24/10/2564

เลขที่ประกาศ : 165807

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดซื้อ(ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดซื้อ(ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง มหาสารคาม กันทรวิชัย ท่าขอนยาง
จัดหาสินค้าเข้าหน้างาน ให้ถูกต้องตามคำสั่งซื้อ และตามปริมาณของBOQ

หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 24/10/2564

เลขที่ประกาศ : 138109

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ / หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ / หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง มหาสารคาม บรบือ บรบือ
1.วางแผนงานในการกำหนด ส่วนผสมผลิตภัณฑ์ Product Mixed เพื่อให้เกิดความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน
2.บริหารจัดการกำไรขั้นต้น Gross Profit ให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย
3.กำหนดโครงสร้าง และราคา ให้สอดคล้องกับการแข่งขันในตลาด
4.สนับสนุนการปิดการขาย ให้บริการ ช่องทางการจัดจำหน่าย ทั้งขายปลีก ขายส่ง และขายโครงการ ให้สามารถบรรลุเป้าหมาย ออกหน้างานเป็นครั้งคราว
5.ประสานงานในการ Coaching ให้กับหน่วยงานขายปลีก ขายส่ง และขายโครงการ เกี่ยวกับสินค้าที่รับผิดชอบ
6.รับผิดชอบในการบริหารจำนว
หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 15/10/2564

เลขที่ประกาศ : 164617

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายขาย

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ มหาสารคาม บรบือ บรบือ
1.วางกลยุทธ์การขาย และบริหารนโยบาย วิเคราะห์ด้านการขาย และส่วนแบ่งการตลาด
-วางแผนระยะสั้น กลาง และระยะยาว
-ทำโครงการรองรับ -ประมาณการยอดขาย
2.วางกลยุทธ์การตลาด
-วางแผนการส่งเสริ
หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 15/10/2564

เลขที่ประกาศ : 166724

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน (ประจำที่ จ.ขอนแก่น)

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน (ประจำที่ จ.ขอนแก่น)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง มหาสารคาม
ทำความสะอาดห้องพักโรงแรม

หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 15/09/2564
เลขที่ประกาศ : 166726

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรักษาความปลอดภัย(โรงแรมแกลเลอรี่ เลค วิว ขอนแก่น)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรักษาความปลอดภัย(โรงแรมแกลเลอรี่ เลค วิว ขอนแก่น)

งานประจำ : เงินเดือน 9,000 บ.

งานประจำ : 9,000 บ. มหาสารคาม
ดูแลและรักษาความปลอดภัยโรงแรม
หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 15/09/2564

เลขที่ประกาศ : 117000

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรควบคุมงาน (Site engineer)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรควบคุมงาน (Site engineer)

งานประจำ : เงินเดือน 15000 ขึ้นไป

งานประจำ : 15000 ขึ้นไป มหาสารคาม
- ประจำหน้า ไซต์งาน ดูแลและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน
- ตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้างให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่กำหนด ( Inspector)
- ตรวจสอบปริมาณงานของผู้รับเหมา

หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 15/09/2564

เลขที่ประกาศ : 117001

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี-ธุรการ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี-ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน 12,000

งานประจำ : 12,000 มหาสารคาม
ดูแลงานด้านจัดซื้อ บัญชีวัสดุ การซื้อและควบคุมสต๊อควัสดุสินค้า และงานเอกสารต่างๆ
หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 15/09/2564

เลขที่ประกาศ : 117002

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน

งานประจำ : เงินเดือน 12,000

งานประจำ : 12,000 มหาสารคาม
-ควบคุมงานก่อสร้างบ้าน และสาธารณูปโภค โครงการ
-ควบคุม ตรวจสอบ การทำงานของผู้รับเหมาและช่าง
หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 15/09/2564

เลขที่ประกาศ : 117003

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิก ประจำ จ.มหาสารคาม

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิก ประจำ จ.มหาสารคาม

งานประจำ : เงินเดือน 15,000

งานประจำ : 15,000 มหาสารคาม
- ออกแบบและเขียนแบบก่อสร้าง
หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 15/09/2564

เลขที่ประกาศ : 158916

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนงานระบบ ประจำโครงการ

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนงานระบบ ประจำโครงการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง มหาสารคาม กันทรวิชัย ท่าขอนยาง
ควมคุม จัดการ ประสานงาน โครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 25/08/2564
เลขที่ประกาศ : 160233

ตำแหน่งงานว่างAdmin ประจำไซต์ สนามบินสุวรรณภูมิ

ตำแหน่งงานว่างAdmin ประจำไซต์ สนามบินสุวรรณภูมิ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง มหาสารคาม กันทรวิชัย ท่าขอนยาง
ดูแล ติดต่อ ประสานงาน ควบคุมแผนงาน โครงการ
งานเอกสาร
หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 25/08/2564

เลขที่ประกาศ : 162625

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธาไซต์งาน

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธาไซต์งาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง มหาสารคาม กันทรวิชัย ท่าขอนยาง
ดูแบบ ถอดแบบ คำนวณปริมาณงานและสั่งของตามหน้างานได้
ตรวจงานผู้รับเหมา เข้าประชุมติดตามการส่งงวดงาน
ประสานงานออฟิศและหน้างาน
หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 25/08/2564

เลขที่ประกาศ : 164612

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สินเชื่อ สาขาสตึก

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สินเชื่อ สาขาสตึก

งานประจำ : เงินเดือน ตามเกณฑ์บริษัทกำ

งานประจำ : ตามเกณฑ์บริษัทกำ มหาสารคาม นาเชือก นาเชือก
1.หาลูกค้าใหม่
2.รักษาฐานลูกค้าเก่า
3.ทำสัญญา ตรวจสอบเอกสาร
4.ติดตามหนี้ลูกค้า
5.ดูแลความเรียบร้อยของสาขา
6.รับชำระเงินค่างวดลูกค้า
7.จัดทำสัญญา ตรวจสัญญา
8ส่งเอกสารพิจารณาอนุมัติ
9.
หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 18/08/2564

เลขที่ประกาศ : 164947

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ เอกสาร (พาร์ทไทม์)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ เอกสาร (พาร์ทไทม์)

งานประจำ : เงินเดือน ตามเกณฑ์บริษัทกำ

งานประจำ : ตามเกณฑ์บริษัทกำ มหาสารคาม นาเชือก นาเชือก
หน้าที่
1. โทรศัพท์ถามความฟีดแบคลูกค้า
2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารของทุกสาขา
3. ส่งจดหมายหาลูกค้า
4. ติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นและ เจ้าหน้าที่สาขา
5. ทำรายงานสรุปประจำวัน

หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 17/08/2564

เลขที่ประกาศ : 164643

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สินเชื่อ สาขากุดรัง

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สินเชื่อ สาขากุดรัง

งานประจำ : เงินเดือน ตามเกณฑ์บริษัทกำ

งานประจำ : ตามเกณฑ์บริษัทกำ มหาสารคาม นาเชือก นาเชือก
1.หาลูกค้าใหม่
2.รักษาฐานลูกค้าเก่า
3.ทำสัญญา ตรวจสอบเอกสาร
4.ติดตามหนี้ลูกค้า
5.ดูแลความเรียบร้อยของสาขา
6.รับชำระเงินค่างวดลูกค้า
7.จัดทำสัญญา ตรวจสัญญา
8ส่งเอกสารพิจารณาอนุมัติ
9.
หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 14/08/2564

เลขที่ประกาศ : 137318

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคนพิการ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคนพิการ

งานประจำ : เงินเดือน อัตราค่าจ้างขั้น

งานประจำ : อัตราค่าจ้างขั้น มหาสารคาม บรบือ บรบือ
งานด้านเอกสารธุรการทั่วไป
หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 27/07/2564
เลขที่ประกาศ : 149232

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน)

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บ.

งานประจำ : 10,000 บ. มหาสารคาม บรบือ บรบือ
ทำอาหาร , ซัก-รีดเสื้อผ้าให้ทางผู้บริหาร และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 27/07/2564

เลขที่ประกาศ : 132583

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ IT

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ IT

งานประจำ : เงินเดือน 10,000++

งานประจำ : 10,000++ มหาสารคาม บรบือ บรบือ
ดูและระบบ คอมพิวเตอร์ แล Network เบื้องต้น
แก้ไขปัญหา คอมพิวเตอร์ เครื่องปรินทร์ เบื้องต้นได้
ลง โปรแกรม สำเร็จรูป หรือ ระบบ ปฏิบัติ การ ได้
เดินสาย LAN ระบบ และ ระบบ กล้องวงจรปิด
ติดต่อประสาน งาน กับ หน่วยงาน ภายนอกเพื่อ แก้ไขปัญหา ด้านระบบ
สอนงาน พนักงาน ในการใช้ คอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องปรินทร์ เบื้องต้น
งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย

หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 09/07/2564

หางานมหาสารคาม สมัครงานมหาสารคาม รับสมัครพนักงานมหาสารคาม
มหาสารคาม ฝึกงานมหาสารคาม งานชั่วคราวมหาสารคาม งานนอกเวลามหาสารคาม งานประจำมหาสารคาม งานราชการมหาสารคาม งานต่างประเทศมหาสารคาม งานอื่นๆมหาสารคาม
หางานมหาสารคาม สมัครงานมหาสารคาม รับสมัครพนักงานมหาสารคาม
มหาสารคาม ฝึกงานมหาสารคาม งานชั่วคราวมหาสารคาม งานนอกเวลามหาสารคาม งานประจำมหาสารคาม งานราชการมหาสารคาม งานต่างประเทศมหาสารคาม งานอื่นๆมหาสารคาม