มหาสารคาม หางานมหาสารคาม สมัครงานมหาสารคาม รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ มหาสารคาม หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
มหาสารคาม หางานมหาสารคาม สมัครงานมหาสารคาม รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ มหาสารคาม หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด มหาสารคาม Ø
หางานมหาสารคาม สมัครงานมหาสารคาม รับสมัครพนักงานมหาสารคาม

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 37653 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 134089

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายบุคคล (ต้องมีประสบการณ์ตรง)

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายบุคคล (ต้องมีประสบการณ์ตรง)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ มหาสารคาม บรบือ บรบือ
วางแผน การทำงาน ภายในฝ่ายบุคคล
จัดอบรมภายในองค์กร
แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในฝ่าย
นำนโยบายจากผู้บริหาร ไปปฏิบัติ งาน
งานวางบริหารแผนกำลังคน/กลยุทธ์/การบริหารงานบุคคล
งานสรรหาและคัดสรรบุคคลกร
งานเอกสาร /ระบบข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
เช็คเวลาทำงาน , สถิติการขาด ลา มาสาย ของพนักงาน
จัดทำเงินเดือน , ประกันสังคม , ภงด.1
งานพัฒนาบุคคลกร
งานประเมินผลงาน / ให้รางวัล
งานแรงงานสัมพันธ์ / ความปลอดภัยในองค์กรและสิ่งแวดล้อมรอบๆองค์กร
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134087

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายบุคคล

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ มหาสารคาม บรบือ บรบือ
วางแผน การทำงาน ภายในฝ่ายบุคคล
จัดอบรมภายในองค์กร
แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในฝ่าย
นำนโยบายจากผู้บริหาร ไปปฏิบัติ งาน
งานวางบริหารแผนกำลังคน/กลยุทธ์/การบริหารงานบุคคล
งานสรรหาและคัดสรรบุคคลกร
งานเอกสาร /ระบบข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
เช็คเวลาทำงาน , สถิติการขาด ลา มาสาย ของพนักงาน
จัดทำเงินเดือน , ประกันสังคม , ภงด.1
งานพัฒนาบุคคลกร
งานประเมินผลงาน / ให้รางวัล
งานแรงงานสัมพันธ์ / ความปลอดภัยในองค์กรและสิ่งแวดล้อมรอบๆองค์กร
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 132583

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ IT

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ IT

งานประจำ : เงินเดือน 10,000++

งานประจำ : 10,000++ มหาสารคาม บรบือ บรบือ
ดูและระบบ คอมพิวเตอร์ แล Network เบื้องต้น
แก้ไขปัญหา คอมพิวเตอร์ เครื่องปรินทร์ เบื้องต้นได้
ลง โปรแกรม สำเร็จรูป หรือ ระบบ ปฏิบัติ การ ได้
เดินสาย LAN ระบบ และ ระบบ กล้องวงจรปิด
ติดต่อประสาน งาน กับ หน่วยงาน ภายนอกเพื่อ แก้ไขปัญหา ด้านระบบ
สอนงาน พนักงาน ในการใช้ คอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องปรินทร์ เบื้องต้น
งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย

หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 132581

ตำแหน่งงานว่างพนักงานซ่อมบำรุง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 10,000 ขึ้นไป มหาสารคาม บรบือ บรบือ
ดูแล แก้ไข ระบบ แอร์ภายในร้านเบื้องต้นได้ และดูแลแก้ไขตรวจกล้องวงจรเบื้องต้น ได้ และ ดูแลแก้ไขคอมพิวเตอร์ ปรินต์เตอร์ เบื้องต้นได้ ดูแลแก้ไขเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานภายในบริษัทได้ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 123696

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 9500 ขึ้นไป

งานประจำ : 9500 ขึ้นไป มหาสารคาม
-รับจองห้องพัก เช็คอิน เช็คเอาท์
-ให้ข้อมูล และอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า
-เก็บบันทึกและทำรายงานรายชื่อแขกเข้าพัก และการขายห้องพักในแต่ละวัน
-ต้อนรับลูกค้าที่มาเยี่ยมชม ดูห้องสัมมนาโรงแรม
หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 123700

ตำแหน่งงานว่างช่างทั่วไป - ประจำที่ จ.ขอนแก่น

ตำแหน่งงานว่างช่างทั่วไป - ประจำที่ จ.ขอนแก่น

งานประจำ : เงินเดือน 9000 ขึ้นไป

งานประจำ : 9000 ขึ้นไป มหาสารคาม
ดูแลและแก้ไขระบบไฟฟ้าของโรงแรม
หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 4 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 123729

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการร้านทั่วไป

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการร้านทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน 25,000++++++

งานประจำ : 25,000++++++ มหาสารคาม บรบือ บรบือ
บริหารองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท วางแผน ควบคุม ชี้นำ ดูแล งานทั้งหมดของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 122529

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้านโรงแรม (ประจำที่เขื่อนอุบลรัตน์)

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้านโรงแรม (ประจำที่เขื่อนอุบลรัตน์)

งานประจำ : เงินเดือน 6000 ขึ้นไป

งานประจำ : 6000 ขึ้นไป มหาสารคาม
- ทำความสะอาดห้องพัก
- เช็คห้อง เมื่อลูกค้า เช็คเอาท์
หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 122364

ตำแหน่งงานว่างพนักงานต้อนรับ (ประจำที่เขื่อนอุบลรัตน์)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานต้อนรับ (ประจำที่เขื่อนอุบลรัตน์)

งานประจำ : เงินเดือน 7000 ขึ้นไป

งานประจำ : 7000 ขึ้นไป มหาสารคาม
- ต้อนรับแขก
- ลงทะเบียนเข้าห้องพักของแขก
- ควบคุมดูแลการจ่ายเงินของแขก
- กำหนดหมายเลขห้องพักให้แก่แขกที่เดินทางเข้ามาพัก
- การควบคุมดูแลกุญแจห้องพักของแขกและการมอบกุญแจให้แขก
- ให้ข้อมูลข่าวสารแก่แขกทั้งข้อมูลข่าวสารภายในและภายนอกโรงแรม
- กำกับดูแลการยกสัมภาระให้แขก ของแผนกยกสัมภาระ

หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 122368

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดเลี้ยง (ประจำที่เขื่อนอุบลรัตน์)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดเลี้ยง (ประจำที่เขื่อนอุบลรัตน์)

งานประจำ : เงินเดือน 7,000 บ.

งานประจำ : 7,000 บ. มหาสารคาม
- ดูแลด้านงานจัดเลี้ยงกรุ๊ปสัมมนา
- ดูแลเครื่องเสียงงานกรุ๊ปสัมมนา
หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 122369

ตำแหน่งงานว่างคนดูแลสวน - ประจำที่ เขื่อนอุบลรัตน์

ตำแหน่งงานว่างคนดูแลสวน - ประจำที่ เขื่อนอุบลรัตน์

งานประจำ : เงินเดือน 6500 ขึ้นไป

งานประจำ : 6500 ขึ้นไป มหาสารคาม
- ดูแลต้นไม้สวนในรีสอร์ท
- ทำความสะอาดสวน และบริเวณในรีสอร์ท
หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 122367

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกผลิต

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกผลิต

งานประจำ : เงินเดือน 10000 ขึ้นไป+คอมมิชชั

งานประจำ : 10000 ขึ้นไป+คอมมิชชั มหาสารคาม
-ติดต่อตามหน่วยงานเพื่อประชาสัมพันธ์โรงแรมและรีสอร์ทของบริษัท
-วางแผนการตลาด และการขายห้องพักและห้องสัมมนา
-นำเสนอ package และปิดการขาย
-ดูแลการขาย จัดเลี้ยง ห้องสัมมนา ห้องพัก
หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 5 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 120938

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน บัญชีลูกหนี้ (AR)

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน บัญชีลูกหนี้ (AR)

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-18,000

งานประจำ : 12,000-18,000 มหาสารคาม บรบือ บรบือ
จัดทำ Invoice พร้อมทั้งบันทึกบัญชี
บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้
จัดทำใบวางบิล
สรุปยอดขายประจำวันและประจำเดือน
สรุปยอดลูกหนี้คงเหลือ ประจำสัปดาห์
จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ประจำเดือน
จัดทำรายงานภาษีขาย (ภพ.30) ทุกเดือน
หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 120751

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ 6 ล้อ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ 6 ล้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตลง

งานประจำ : ตามที่ตลง มหาสารคาม บรบือ บรบือ
ขับรถบรรทุก 6 ล้อเพื่อจัดส่งสินค้า
หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118366

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่าย บัญชี และการเงิน

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่าย บัญชี และการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง มหาสารคาม บรบือ บรบือ
1 ควบคุมดูแล บริหารงาน ภายในฝ่ายบัญชี - การเงิน ในด้าน ap ar gl
2 บริหาร งาน ตามนโยบาย บริษัท
3 ตรวจสอบ แก้ไข การทำงาน ของพนักงาน ก่อนส่ง อนุมัติ
4 จัดทำรายงาน บัญชี ต่าง ๆ เพื่อรายงาน ผู้บริหาร
5 แก้ไขปัญหา ภายในฝ่าย
6 นำเสนอแผนงาน ภายในฝ่าย และ ผลงานต่างๆ
7 งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย
หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118365

ตำแหน่งงานว่างเลขาผู้บริหาร

ตำแหน่งงานว่างเลขาผู้บริหาร

งานประจำ : เงินเดือน 11,000-14,000

งานประจำ : 11,000-14,000 มหาสารคาม บรบือ บรบือ
1. ดูแลตารางการนัดหมายของผู้บริหาร ทั้งภายใน และภายนอก
2. ติดตามงาน แจ้งงานรายละเอียด- ความคืบหน้า ทำรายงาน ต่อผู้บริหาร
3. ติดต่อ-ประสานงาน ทั้งภายในและภายนอก
4. จัดทำนัดหมายการประชุม ทำรายงานการประชุม ติดตามผลหลังการประชุม
5. งานอื่นๆ ตามทีได้รับมอบหมาย
หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118348

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกขาย (ต้องมีประสบการณ์ตรง)

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกขาย (ต้องมีประสบการณ์ตรง)

งานประจำ : เงินเดือน 16,000++

งานประจำ : 16,000++ มหาสารคาม บรบือ บรบือ
ทำงาน ร่วมกับ ผู้จัดการร้าน (GM) โดยรับมอบและติดตามนโยบายในฝ่าย
ควบคุมกำกับ ดูแล งาน ในแผนก ให้เป็นไปตาม นโยบาย
บริหารงานขาย ออกตลาด สำรวจคู่แข่ง รวมทั้งวางแผน เพื่อการสร้างยอดขาย
ดูแลเรื่องการบริการ เพื่อ ความพึ่งพอใจ สูงสุดของลูกค้า
บริหาร ทีมงาน ในสังกัด ให้สามารถ ทำงานได้อย่างราบลื่น
รักษา มาตรฐานร้าน ให้เป็นไปตามข้อกำหนด
ตรวจสอบป้ายราคาสินค้า รวมทั้ง การจัดเรียงสินค้า ให้ถูกต้องและสวยงาม ครบถ้วน
ควบคุม ความสูญเสีย ภายในแผนก

หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118341

ตำแหน่งงานว่างLP ป้องกันความเสียหาย

ตำแหน่งงานว่างLP ป้องกันความเสียหาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ มหาสารคาม บรบือ บรบือ
ตรวจเช็คสินค้าเข้า-ออก จากร้านเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าเสร็จ และตรวจสอบบิลกับสินค้า
ดูแลความเรียบร้อยของบริเวณในร้านและนอกร้านโดยรอบ
ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่ออกจากร้าน
ตรวจสอบอุปกรณ์การใช้งานการเปิด-ปิดในร้านเมื่อเลิกงาน
ดูความปลอดภัย ภายในร้าน เพื่อเป็นการป้องกัน ความเสียหาย
ระงับเหตุ และรายงาน ผู้บริหารทราบ

หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 5 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 118342

ตำแหน่งงานว่างนับสต็อก

ตำแหน่งงานว่างนับสต็อก

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ มหาสารคาม บรบือ บรบือ
1.ตรวจสอบสต็อกสินค้า ตามรอบการนับสินค้า Cycle Count
2.ตรวจสอบความผิดพลาด ของระบบสต็อก
3.จัดทำรายงาน สรุปส่ง ผลให้หัวหน้างาน
4.วางแผนการนับสินค้าให้ครบรอบหางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118344

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี (เจ้าหนี้ AP)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี (เจ้าหนี้ AP)

งานประจำ : เงินเดือน ตามข้อตกลง

งานประจำ : ตามข้อตกลง มหาสารคาม บรบือ บรบือ
1.จัดเตรียม และบันทึกเอกสาร ทางบัญชี
2.ติดตามเอกสาร ทางบัญชี และจัดเก็บเข้าระบบ
3.วางบิลเจ้าหนี้ ตามระยะเวลาเครดิต
4.จัดเตรียมเอกสาร ระบบเจ้าหนี้เพื่อเตรียมจ่าย ตามระยะเวลาเครดิต
5.บันทึกเอกสาร ต่างๆ เพื่อสรุปงาน ประจำเดือน
6.จัดทำรายงาน สรุปงาน ฝ่ายบัญชี ตาม ที่ได้รับมอบหมาย
7.บันทึกเอกสาร เพื่อยื่นแบบแสดงภาษี ตามรอบ
8.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบ

หางานมหาสารคาม รับสมัครงานมหาสารคาม : 5 เดือนที่ผ่านมา

หางานมหาสารคาม สมัครงานมหาสารคาม รับสมัครพนักงานมหาสารคาม
มหาสารคาม ฝึกงานมหาสารคาม งานชั่วคราวมหาสารคาม งานนอกเวลามหาสารคาม งานประจำมหาสารคาม งานราชการมหาสารคาม งานต่างประเทศมหาสารคาม งานอื่นๆมหาสารคาม
หางานมหาสารคาม สมัครงานมหาสารคาม รับสมัครพนักงานมหาสารคาม
มหาสารคาม ฝึกงานมหาสารคาม งานชั่วคราวมหาสารคาม งานนอกเวลามหาสารคาม งานประจำมหาสารคาม งานราชการมหาสารคาม งานต่างประเทศมหาสารคาม งานอื่นๆมหาสารคาม